Αλλαγή απόστασης γραμμών

Για να αλλάξουμε το διάστημα των γραμμών όλου του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα line-height.

Για την τιμή που θα πάρει η ιδιότητα μας, καθορίζουμε έναν αριθμό με τον οποίο θα πολλαπλασιαστεί το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς για να προσδιοριστεί το νέο διάστημα.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P{line-height: 2.0}
</STYLE>

Σχόλια