Αλλαγή της γραμματοσειράς

Για να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά όλου του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα font-family με τιμή τη γραμματοσειρά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2 {font-family: "Arial"}
</STYLE>

Σχόλια