Αλλαγή της απόστασης των γραμμάτων

Με την ιδιότητα letter-spacing μπορούμε να καθορίσουμε την απόσταση των γραμμάτων του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.
Η τιμή της ιδιότητας ορίζεται συνήθως σε κουκκίδες ή εικονοστοιχεία.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2{letter-spacing: 2pt}
</STYLE>

Σχόλια