Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς

Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος όλου του κειμένου της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα font-size. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καθορίσουμε το νέο μέγεθος για το κείμενο, όπως σε εικονοστοιχεία(px), κουκίδες(pt), χιλιοστά(mm), εκατοστά(cm), ίντσες(in), picas(pc), x-height(ex), em αλλά και με περιγραφικό μέγεθος, δηλαδή xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
P{font-size: 14pt}
</STYLE>

Σχόλια