Αλλαγή της εμφάνισης των συνδέσεων

Για να αλλάξουμε την εμφάνιση των συνδέσεων χρησιμοποιούμε τις ψευδοκλάσεις :link για τις συνδέσεις που δεν έχει γίνει επίσκεψη, :visited για τις συνδέσεις που έχει γίνει επίσκεψη και :active για τις ενεργές συνδέσεις.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
A:link {color: #FF0000}
</STYLE>

Σχόλια