Αλλαγή της εμφάνισης των στοιχείων

Με την ιδιότητα display μπορούμε να καθορίσουμε πώς θέλουμε να εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της σελίδας μας που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Χρησιμοποιούμε τις τιμές :
block για να εμφανίσουμε τα στοιχεία σαν στοιχεία επιπέδου τμήματος
inline για να εμφανίσουμε ένα στοιχείο στην ίδια γραμμή με τα γύρω στοιχεία
list-item για να εμφανίσουμε στοιχεία σαν στοιχεία λίστας.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
H2 {display: inline}
</STYLE>

Σχόλια