Έντονο κείμενο

Μπορούμε να κάνουμε έντονο το κείμενο της σελίδας μας που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό με την ιδιότητα font-weight με την τιμή bold.

Για παράδειγμα :

<STYLE>
P {font-weight: bold}
</STYLE

Σχόλια