Εφαρμογή των στυλ τοπικά

Για να εφαρμόσουμε ένα στυλ μία φορά σε έναν κωδικό, χωρίς να αλλάξουμε την εμφάνιση των άλλων στοιχείων που χρησιμοποιούν τον κωδικό χρησιμοποιούμε την ιδιότητα <STYLE>  μέσα στον κωδικό π.χ. <P> για να αλλάξουμε την εμφάνιση μόνο μίας παραγράφου.

Για παράδειγμα:

<H1 STYLE="font-style: italic; color: #9900CC">

Σχόλια