Εφαρμογή των στυλ χρησιμοποιώντας το ID

Μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα στυλ σε ένα μεμονομένο στοιχείο της σελίδας μας χρησιμοποιώντας ένα φύλλο στυλ, με την ιδιότητα ID. Αντιστοιχούμε ένα μοναδικό όνομα στον κωδικό του στοιχείου στο οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε το στυλ.
Για παράδειγμα:

<STYLE>
H1#idname {font-style: italic; color: #FF0000}
</STYLE>
        .
        .
<H1 ID="idname">.......</H1>Σχόλια