Εφαρμογή στυλ χρησιμοποιώντας το DIV

Με τον κωδικό <DIV> μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα στυλ σε μία περιοχή της σελίδας μας, όπου όλα τα στοιχεία της περιοχής θα εμφανίσουν την μορφοποίηση του στυλ ανεξάρτητα από τους κωδικούς που χρησιμοποιούν.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
DIV.beethoven {background: #FFFF10; font-style: italic}
</STYLE>
        .
        .
 <DIV CLASS="beethoven">
        .
        .
</DIV>

Σχόλια