Προσθήκη ενός εσωτερικού βίντεο

Μπορούμε να προσθέσουμε ένα εσωτερικό βίντεο ( παίζει κατευθείαν στη σελίδα μας ) με τον κωδικό <EMBED>. Καθορίζουμε το μέγεθος του βίντεο χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες WIDTH και HEIGHT.

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα AUTOSTART με την τιμή true για να παίζει το βίντεό μας αυτόματα όταν ο χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα μας.
Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα LOOP με την τιμή true για να παίζει το βίντεό μας συνεχώς.

Πληκτρολογούμε :

<EMBED SRC="θέση και όνομα του βίντεο στον υπολογιστή μας" WIDTH="πλάτος σε εικονοστοιχεία" HEIGHT="ύψος σε εικονοστοιχεία" AUTOSTART="true" LOOP="true">

Για παράδειγμα :

<EMBED SRC="scuba.avi" WIDTH="320" HEIGHT="240" AUTOSTART="true" LOOP="true">

Σχόλια