Προσθήκη μίας εφαρμογής Java

Με τις Java εφαρμογές μπορούμε να προσθέσουμε κινούμενες και διαλογικές πληροφορίες στη σελίδα μας.

Μεταξύ των κωδικών <APPLET> και </APPLET> πληκτρολογούμε την ιδιότητα CODE για να καθορίσουμε τη θέση και το όνομα της εφαρμογής στον υπολογιστή μας και τις ιδιότητες WIDTH και HEIGHT για να καθορίσουμε το πλάτος και το ύψος των Java εφαρμογών σε εικονοστοιχεία.

Για παράδειγμα:

<APPLET CODE="fireworks.class" WIDTH="480" HEIGHT="200">Κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στον αναγνώστη ιστοσελίδων αν δεν τρέχει Java εφαρμογες</APPLET>

Σχόλια