Προσθήκη χρώματος

Μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε σημαντικές πληροφορίες του πίνακα προσθέτωντας χρώματα με την ιδιότητα BGCOLOR.

Πληκτρολογούμε την ιδιότητα μέσα στους κωδικούς που θέλουμε ( π.χ. <TH>, <TD> κτλ. )

Για παράδειγμα:

<TR BGCOLOR="#FF0000">

Σχόλια