Προσθήκη οριζόντιας γραμμής

Με τον κωδικό <HR> προσθέτουμε μία οριζόντια γραμμή η οποία χρησιμοποιείται για να χωρίσει ενότητες σε μία web σελίδα.

Για παράδειγμα:

Κείμενο πάνω από την οριζόντια γραμμή.
<HR>

Θα φαίνεται κάπως έτσι:

Κείμενο πάνω από την οριζόντια γραμμή.


Σχόλια