Προσθήκη ενός ενσωματωμένου ήχου

Ένας ενσωματωμένος ήχος θα παίζει κατευθείαν στη σελίδα μας με τον κωδικό <EMBED>.

Με το WIDTH και το  HEIGHT θα καθορίσουμε το μέγεθος των στοιχείων ελέγχου που θα εμφανίστουν στη σελίδα μας. Τα στοιχεία ελέγχου επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκινούν και να σταματούν τον ήχο.

Για να μην παίζουν αυτόματα οι ήχοι χρησιμοποιούμε την ιδιότητα AUTOSTART με την τιμή false.
Αν θέλουμε να παίζει ένας ενσωματωμένος ήχος συνεχώς, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα LOOP με την τιμή true.

Πληκτρολογούμε :

<EMBED SRC="θέση και όνομα του ήχου στον υπολογιστή μας" WIDTH="πλάτος σε εικονοστοιχεία" HEIGHT="ύψος σε εικονοστοιχεία" AUTOSTART="false" LOOP="true">

Για παράδειγμα :

<EMBED SRC="beethoven.wav" WIDTH="170" HEIGHT="25" AUTOSTART="false" LOOP="true">

Σχόλια