Προσθήκη λεζάντας

Για να συνοψίσουμε τις πληροφορίες του πίνακα μας μπορούμε να βαλουμε μια λεζάντα χρησιμοποιώντας τον κωδικό <CAPTION> κάτω από τον κωδικό <TABLE>. Αν θέλουμε να βάλουμε τη λεζάντα στο κάτω μέρος του πίνακα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα ALIGN με την τιμή bottom ( ALIGN="bottom" ).


Πληκτρολογούμε:

<CAPTION>H λεζάντα που θέλουμε</CAPTION>

Για παράδειγμα:


<CAPTION>Events</CAPTION>


Σχόλια