Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα

Με την ιδιότητα BORDER μπορούμε να προσθέσουμε ένα περίγραμμα στον πίνακα μας.

Στον κώδικο <TABLE> πληκτρολογούμε BORDER="πάχος σε εικονοστοιχεία".

Για παράδειγμα:

<TABLE BORDER="10">

Σχόλια