Απόλυτη τοποθέτηση στοιχείων

Με την ιδιότητα position και τιμή absolute καθορίζουμε μία απόλυτη θέση για κάθε στοιχείο που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κωδικό.

Χρησιμοποιούμε τις ιδότητες top, bottom, right, left.

Για παράδειγμα:

<STYLE>
IMG {position: absolute; bottom: 185px; left: 20px}
</STYLE>

Σχόλια