Πως δημιουργώ κείμενο με εσοχές

Όταν μιλάμε για εσοχές στο κείμενο, εννοούμε στη γλώσσα της HTML για δημιουργία μη ταξινομημένων λιστών. Στην περίπτωση των ταξινομημένων λιστών βάζουμε τον κωδικό <LI> για να εμφανιστεί σε κάθε στοιχείο της λίστας μια κουκίδα. Στην περίπτωση όμως των εσοχών του κειμένου , μόνο με τον κωδικό <UL> επιτυγχάνουμε την χωρίς κουκίδες εσοχή.
Γράφουμε ανάμεσα στα  <BODY> </BODY>:
<UL> κείμενο</UL>
<UL>κείμενο</UL> κλπ

Σχόλια