Τι είναι ο Κώδικας HTML και πως εμφανίζεται


Ο HTML είναι μια γλώσσα υπολογιστών για την δημιουργία ιστοσελίδων (Hypertext Markup Language).  Στην πραγματικότητα οι ιστοσελίδα Web είναι ένα έγγραφο που αποτελείται από τον κώδικα HTML. Τα έγραφα αυτού του είδους αναγνωρίζονται εύκολα λόγω της επεκτασιμότητας τους που είναι: html  ή htm.

Ο αναγνώστης (explorer) μεταφράζει τους κωδικούς του HTML εγγράφου σε κείμενο, εικόνα, κλπ, σε μια Web σελίδα γενικά. Ανοίγουμε έναν explorer,  π.χ. τον Microsoft Internet Explorer και εμφανίζουμε μια σελίδα. Κάνουμε κλικ στο View και ακολούθως Source ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο με τον κώδικα HTML που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της σελίδας αυτής.

Σχόλια