Πώς βάζουμε JavaScript σε μια Web σελίδα

Βάζουμε στην ιστοσελίδα μας  JavaScript για την κάνουμε ποιο ευχάριστη και παράλληλα να εμφανίσουμε στο σημείο αυτό πληροφορίες, υπό τον τύπο μηνύματος  προειδοποιητικού, ή να αλλάξει εικόνες, ημερομηνίες κλπ.

 Η JavaScript είναι μικρά προγράμματα και δεν έχουν καμία σχέση με τη γλώσσα Java.

Υπάρχουν στο διαδίκτυο αρκετές τοποθεσίες που προσφέρουν δωρεάν αρκετές εφαρμογές   JavaScript  έτοιμες να μπουν στην Web σελίδα σας.

Πληκτρολογούμε:
<SCRIP TYPE=”TEXT/JAVASCRIPT”> Στη Web σελίδα μας
Εδώ βάζουμε τον κώδικα μου αντιγράψαμε
Πληκτρολογούμε:
</SCRIPT>  και ολοκληρώσαμε .

Σχόλια