Πώς δημιουργούμε μια σύνδεση με μια άλλη σελίδα Web, εικόνες, αρχεία ή mails


Σκοπός της σύνδεσης είναι,  κάνοντας κλικ πάνω σε μια συγκεκριμένη λέξη,  εικόνα ή διεύθυνση web να μεταφερόμαστε σε μια άλλη  Web σελίδα.
Συγκεκριμένα:
Για  προσθήκη σύνδεσης κειμένου γράφουμε:
 <A HREF=” διεύθυνση ιστοσελίδας” >λέξη που πατάμε</Α>
Για προσθήκη σύνδεσης εικόνας γράφουμε:
<A HREF=” διεύθυνση ιστοσελίδας” ><IMG SRC=”όνομα αρχείου εικόνας.jpg”></A>
Δημιουργία σύνδεσης μέσα στην   ίδια σελίδα Web:
Κάνουμε κλικ στην περιοχή που θέλουμε να συνδέσουμε και στη συνέχεια γράφουμε:
<Α ΝΑΜΕ=” όνομα περιγραφής τοποθεσίας σελίδας”></A>
Δημιουργία σύνδεσης με μια εικόνα:
Επιλέγουμε την εικόνα ή το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται η συνδεδεμένη εικόνα και γράφουμε :
 <A HREF=”όνομα η θέση της συνδεδεμένης εικόνας”><IMG SRC=”εικόνα.jpg”></A>
Δημιουργία σύνδεσης με αρχείο:
Επιλέγουμε την εικόνα ή το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται το συνδεδεμένο αρχείο και γράφουμε:
<A HREF=”θέση ή όνομα αρχείου στον υπολογιστή.exe”>λέξη ή φωτογραφία που πατάμε</Α>
Δημιουργία σύνδεσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επιλέγουμε μια φωτογραφία ή ένα κείμενο που θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πληκτρολογούμε:
<A HREF=”malto: mail που θέλουμε να  συνδεθούμε”> κείμενο  πχ. Στείλτε mail</A>


Σχόλια