Διαμόρφωση μιας Web σελίδας με τον HTML

Συνήθως χρησιμοποιούμε το σημειωματάριο των Windows ή το Notepad ++. Εκεί με την ανάλογη διάταξη του κώδικα διαμορφώνουμε τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.  Ξεκινώντας δίνουμε ένα όνομα σελίδα,  σώζοντας ως ,  πχ index.html.
Πληκτρολογούμε στην κορφή του κειμένου:  <HTML>
Και στο τέλος του κειμένου:  </HTML>
Μέσα σε αυτούς του κωδικούς μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του κώδικα HTML
Αμέσως μετά γράφουμε:  <HEAD>   και  μετά :  </HEAD>
Ανάμεσα από τα <HEAD> γράφουμε:  <TITLE> και </TITLE> όπου ανάμεσά τους πληκτρολογούμε με γράμματα ή αριθμούς τον τίτλο της Web σελίδας που δημιουργούμε.  Τέλος  γράφουμε αμέσως μετά :  <BODY> και </BODY> στο τέλος του κειμένου, πριν το </HTML>. Ανάμεσα από τα <BODY> πληκτρολογούμε το κυρίως περιεχόμενο της σελίδας μας.
Η μορφή του κώδικα HTML έως τώρα έχει ως εξής:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Τίτλος σελίδας</TITLE>
</HEAD>
<BODY>   περιεχόμενο σελίδας </BODY>
</HTML>

Σχόλια