Πως θα εισαγω κενα σ' ενα κείμενο

Σε κάποιες περιπτώσεις εάν βάλουμε πολλά κενά μπορεί να τα αγνοήσει η ιστοσελίδα.Η εισαγωγή κενού χώρου τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου για να έχει εσοχή.
Σ' αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον κωδικό   

Όταν πληκτρολογήσουμε το   μεταξύ δυο λέξεων στην ιστοσελίδα θα εμποδίσει τις λέξεις να χωριστούν.

Κάθε   είναι κι ένα κενό.

Π.χ.
<P> &NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP; Πως θα εισάγω κενά σ' ένα κείμενο. </P>.Το κείμενο θα έχει εσοχή. Είναι σαν να έχουμε πληκτρολογήσει πέντε κενά.

Υ.Γ. Μπορείτε να γράψετε πολλά κενά μαζί.

Σχόλια