Πως θα ξεκινήσω μια νέα γραμμή

Σ' ένα κείμενο είναι χρήσιμη η νέα γραμμή γιατί χωρίζει τις σύντομες γραμμές κειμένου.

Το <BR> είναι εντολή που δε χρειάζεται να έχει τελικό κωδικό όπως π.χ. το <P>
Π.χ.
 Αυτό είναι ένα blog για την ΗΤΜL <BR> Κι εδώ ξεκινάει η νέα γραμμή. 
Το κείμενο "Κι εδώ ξεκινάει η νέα γραμμή" θα παει από κάτω που είναι η νέα γραμμή.

Υ.Γ. Μπορείτε να βάλετε πολλούς κωδικούς <BR> μέσα στο κείμενο.

Σχόλια