Πως να δημιουργήσω μια μη αριθμημένη λίστα

Η μη αριθμημένη λίστα είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να εμφανίσουμε στοιχεία που δεν έχουν συγκεκριμένη σειρά όπως μια λίστα από προϊόντα ή μια λίστα από ιστοσελίδες.

Για να δημιουργήσουμε μια μη αριθμημένη λίστα τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές <UL> & <LI>. Η μόνη διάφορα στον κώδικα HTML από μια αριθμημένη λίστα είναι ότι στην αρχή της βάζουμε <UL> αντι για <ΟL>.

Π.χ. 
<UL> ><Β>ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.<ΒR>ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:</Β>
< LI> ΗΤΜL</LI>
<LI> HEAD </LI>
<LI> TITLE </LI>
<LI> BODY </LI> </UL>Αυτή η λίστα θα εμφανίζεται: 
 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:
 • ΗΤΜL
 • HEAD
 • TITLE
 • BODY

Για να αλλάξουμε το στυλ της λίστας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα ΤΥΡΕ.

Τα στυλ λίστας που υπάρχουν είναι: CIRCLE , DISC , SQUARE .

Π.χ. 
<UL TYPE="SQUARE"> ><Β>ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.<ΒR>ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:</Β>
< LI> ΗΤΜL</LI>
<LI> HEAD </LI>
<LI> TITLE </LI>
<LI> BODY </LI> </UL>


Αυτή η λίστα θα εμφανίζεται: 
 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:
   • ΗΤΜL
   • HEAD
   • TITLE
   • BODY 

Σχόλια