Πως να δημιουργήσω μια αριθμημένη λίστα

Ακόμα κι στη καθημερινή μας ζωή φτιάχνουμε λίστες,η αριθμημένη λίστα είναι αυτή που έχει στην αρχή καθε στοιχείου της ένα νούμερο 1,2,3... σε μια ιστοσελίδα τη χρησιμοποιούμε τις περισσότερες φορές όταν θέλουμε να δείξουμε ποια είναι τα 10 καλύτερα τραγούδια ή για κάποιες ερωτήσεις.
Για να δημιουργήσουμε μια αριθμημένη λίστα χρησιμοποιούμε τις εντολές  <OL> & <LI>.

Tην εντολή <OL> τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια αριθμημένη λίστα ενώ την εντολή <LI> τη χρησιμοποιούμε σε κάθε στοιχειό της λίστας.

Π.χ. 
< OL><Β>ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.<ΒR>ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:</Β>< LI> ΗΤΜL</LI>
<LI> HEAD </LI>
<LI> TITLE </LI>
<LI> BODY </LI> </OL>

Αυτή η λίστα θα εμφανίζεται: 
 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:
1.       ΗΤΜL
2.       HEAD
3.       TITLE
4.       BODY

Μπορούμε όμως να τροποποιήσουμε λίγο τη λίστα κι να τις αλλάξουμε την αρίθμηση ή τη σειρά που θα ξεκινάει η λίστα ή να προσπεράσει έναν αριθμό.

Πιο αναλυτικά για να αλλάξει η αρίθμηση θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα ΤΥΡΕ.
Το στυλ αρίθμησης που υπάρχει είναι: Α , a , I , I , 1 .

Π.χ. 
< OL ΤΥΡΕ=’’Α’’><Β>ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.<ΒR>ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:</Β>< LI> ΗΤΜL</LI>
<LI> HEAD </LI>
<LI> TITLE </LI>
<LI> BODY </LI> </OL>

Αυτή η λίστα θα εμφανίζεται: 
 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:
A.      ΗΤΜL
B.      HEAD
C.      TITLE
D.      BODY

Για να ξεκινήσουμε με έναν αριθμό εκτός από το ένα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα START .

Π.χ. 
< OL START =’’3’’><Β>ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.<ΒR>ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:</Β>< LI> ΗΤΜL</LI>
<LI> HEAD </LI>
<LI> TITLE </LI>
<LI> BODY </LI> </OL>

Αυτή η λίστα θα εμφανίζεται: 
 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:
3.       ΗΤΜL
4.       HEAD
5.       TITLE
6.       BODY


Για να προσπεράσουμε έναν αριθμό στα στοιχεία της λίστας  τότε χρησιμοποιούμε την ιδιότητα VALUE.

Π.χ. 
< OL START =’’3’’><Β>ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.<ΒR>ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:</Β>< LI> ΗΤΜL</LI>
<LI> HEAD </LI>
<LI VALUE=’’6”> TITLE </LI>
<LI> BODY </LI> </OL>

Αυτή η λίστα θα εμφανίζεται: 
 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΤΜL ΕΙΝΑΙ:
3.       ΗΤΜL
4.       HEAD
6.       TITLE
7.       BODY

Σχόλια