Πως να δημιουργήσω μια λίστα ορισμών

Η λίστα ορισμού εμφανίζει κάποιους ορισμούς κι τους ορισμούς τους.Μια τέτοια λίστα τη χρησιμοποιούμε σένα λεξικό για να βρίσκουμε εύκολα τη σημασία μιας λέξης.

Για να δημιουργήσουμε μια λίστα ορισμού χρησιμοποιούμε την εντολή <DL> , <DT> , <DD>.

Η εντολή <DL> σημειώνει την αρχή μιας λίστας. Την εντολή <DL> τη πληκτρολογούμε πριν από τη λίστα που θέλουμε να φτιάξουμε.

Η εντολή <DΤ> σημειώνει την αρχή κάθε όρου της λίστας. Την εντολή <DΤ> τη πληκτρολογούμε πριν από κάθε στοιχειό που θέλουμε να καταχωρήσουμε στη λίστα.

Η εντολή <DD> σημειώνει την αρχή κάθε ορισμού της λίστας.Την εντολή <DD> τη πληκτρολογούμε πριν από κάθε ορισμό που θέλουμε να έχει η λίστα.

Π.χ.
<DL><DΤ> HTML </DΤ>
<DD> HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE> Είναι μια γλώσσα υπολογιστών που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων. </DD></DL>


Σχόλια