Πως να προσθέσω επικεφαλίδα σε μια ιστοσελίδα

Οι επικεφαλίδες βοηθούν τον χρήστη να βρει εύκολα τις πληροφορίες που θέλουν σε μια ιστοσελίδα.
Υπάρχουν έξι επίπεδα επικεφαλίδων.Η πρώτη επικεφαλίδα που είναι κι η πιο μεγάλη είναι η <H1>. Οι επικεφαλίδες είναι με αριθμητική σειρά δηλαδή <Η1>,<Η2>,<Η3>,<Η4>,<Η5>,<Η6>.Η <Η6> είναι η μικρότερη επικεφαλίδα.

Π.χ.
<Η1> Πως να προσθέσω επικεφαλίδα. </Η1>.
Η πρόταση θα είναι ως εξής: 
Πως να προσθέσω επικεφαλίδα.
Ενώ εάν βάλουμε την επικεφαλίδα <Η6> τότε τα γράμματα θα φαίνονται κάπως έτσι: Πως να προσθέσω επικεφαλίδα.

Όπως κι στην εντολή <P> μπορούσαμε να στοιχίσουμε τις παραγράφους έτσι κι εδώ μπορούμε να στοιχίσουμε τις επικεφαλίδες.

Π.χ.
<Η1 ALIGN="center"> Πως να προσθέσω επικεφαλίδα. </Η1>. H επικεφαλίδα θα είναι στο κέντρο με μεγάλα κι έντονα γράμματα όπως το παραπάνω παράδειγμα.

Υ.Γ. Κι στην εντολή <Η? ALIGN=" " βάζουμε left,center,right,justify.

Σχόλια