Πως να προσθέσω μια εικόνα

Στις περισσότερες ιστοσελίδες υπάρχουν εικόνες, κι ανάλογα με το θέμα έχουν κι την ανάλογη φωτογραφία. Οι εικόνες καθυστερούν να φορτωθεί μια ιστοσελίδα, γι αυτό το λόγο καλό θα ήτανε να υπάρχουν μικρές εικόνες. Τη μορφή που θα έχει μια εικόνα είναι JPEG , GIF.

Η εντολή που χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε μια εικόνα είναι <IMG>

Π.χ.
<IMG SRC="eikona.jpeg">
Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί σε κάποιο χρήστη μια εικόνα καλό θα ήτανε να γράφουμε ένα κείμενο που να λέει τι περιέχει η εικόνα. Η ιδιότητα για να έχει κάποιο κείμενο είναι ΑLT.

Π.χ.
<IMG SRC="eikona.jpeg" ΑLT="είναι η ετικέτα της εικόνας" >


Σχόλια