Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα κείμενο αναφοράς

Το κείμενο αναφοράς είναι αυτό που σε μια σελίδα έχει εσοχή κι από τις δυο πλευρές. Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να επισημάνουμε κάτι σημαντικό.

Για να δημιουργήσουμε ένα κείμενο αναφοράς χρησιμοποιούμε την εντολή BLOCKQUOTE.

Π.χ. 
< BLOCKQUOTE> Αυτό είναι ένα Blog για τη γλώσσα HTML.Έχει ότι πληροφορίες χρειάζεστε για να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα με τη γλώσσα HTML .</ BLOCKQUOTE>
Το κείμενο: Αυτό είναι ένα Blog για τη γλώσσα HTML.Έχει ότι πληροφορίες χρειάζεστε για να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα με τη γλώσσα HTML. Έχει γίνει τώρα κείμενο αναφοράς.

Εάν θέλουμε να εμφανίσουμε σύντομες αναφορές σε μια παράγραφο τότε θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή <Q> αλλά θα πρέπει να είναι το κείμενο που θέλουμε να τροποποιήσουμε μέσα σε εισαγωγικά <‘’ ‘’>.

Π.χ. 
< Ρ> Αυτό είναι ένα Blog για τη <Q>  ‘’γλωσσα HTML’’</ Q>  .Έχει ότι πληροφορίες χρειάζεστε για να <Q>  ‘’σχεδιασετε μια ιστοσελιδα’’ </ Q>  με τη γλώσσα HTML .</ Ρ>
Το κείμενο ‘’γλωσσα HTML’’  και  ‘’σχεδιασετε μια ιστοσελιδα’’ είναι κείμενο αναφοράς.

Σχόλια