Πως μπορώ να αλλάξω τα περιθώρια

Ο λόγος  που αλλάζουμε τα περιθώρια είναι για να είναι καλύτερη η εμφάνιση της ιστοσελίδας.

Οι εντολές LEFTMARGIN,RIGHTMARGIN,TOPMARGIN & BOTTOMMARGIN υποστηρίζονται μόνο από τον  INTERNET EXPLORER.Με αυτές τις εντολές μπορούμε να αλλάξουμε τα περιθώρια της ιστοσελίδας.

Π.χ
<BODY LEFTMARGIN=”80” RIGHTMARGIN=”80”>              </BODY>

Εκτός από αυτές  τις εντολές μπορούμε για να αλλάξουμε τα περιθώρια να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές MARGINWIDTH,MARGINHEIGHT που η πρώτη εντολή  αλλάζει το αριστερό κι δεξιό περιθώριο κι η δεύτερη εντολή αντίστοιχα αλλάζει το πάνω κι κάτω περιθώριο.

Π.χ
<BODY MARGINWIDTH =”80” MARGINHEIGHT =”80”>              </BODY>

Σχόλια