Πως μπορώ να προσθέσω περίγραμμα σε μια εικόνα

Το περίγραμμα το χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας είτε είναι σε μια εικόνα είτε σ'ένα κείμενο. Για να προσθέτω περίγραμμα σε μια εικόνα χρησιμοποιώ την ιδιότητα BORDER στην εντολή <IMG>.

Αυτή η ιδιότητα δεν προσθέτει μόνο περίγραμμα αλλά κι το αφαιρεί αν υπάρχει σε κάποια εικόνα.

Π.χ.
<ΙΜG SRC="eikona.jpeg" BORDER="10">

To πάχος του περιγράμματος της εικόνας είναι 10.Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε το περίγραμμα απλά βάζουμε 0 στη θέση του 10

Σχόλια