Πως μπορώ να προσθέσω μια εικόνα για φόντο

Εκτός από το να βάλουμε σαν φόντο ένα χρώμα μπορούμε να βάλουμε μια εικόνα. Για να προσθέσουμε μια εικόνα σαν φόντο χρησιμοποιούμε την ιδιότητα BACKGROUND στην εντολή <BODY>.

Π.χ.
<BODY BACKGROUND="eikona.jpeg">      </BODY>

Τώρα το φόντο θα έχει την εικόνα που βάλαμε.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας