Πως θα εισάγω σ' ένα κείμενο έναν έκθετη ή ένα δείκτη

Οι έκθετες κι οι δείκτες μας βοηθάνε σε μαθηματικές εξισώσεις,χημικούς τύπους κλπ.

Για να εισάγουμε στο κείμενο ένα δείκτη χρησιμοποιούμε την εντολή <SUB>

Π.χ.
<Ρ> Αυτό είναι ένα <SUB>Blog </SUB> για την HTML. </Ρ> Το Blog θα είναι ο δείκτης.

Για να εισάγουμε στο κείμενο έναν έκθετη χρησιμοποιούμε την εντολή <SUΡ>.
Π.χ.
<Ρ> Αυτό είναι ένα <SUΡ>Blog </SUΡ> για την HTML. </Ρ>
Το Blog θα είναι ο έκθετης.


Υ.Γ. Όταν θέλετε να βάλετε κάποιον εκθέτη ή δείκτη μη χρησιμοποιείται μικρά γράμματα γιατί δε θα μπορούν να διαβαστούν.

Σχόλια