Πως μπορώ να στοιχίσω μια εικόνα με κείμενο

Όταν θέλουμε να έχει μια εικόνα κάποιο μικρο κείμενο θα ήταν ωραίο εμφανισιακά να έχει το κείμενο στοίχιση. Μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα είδη στοίχισης κείμενου.

Για να στοιχίσουμε ένα κείμενο με μια εικόνα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα ALIGN στην εντολή <IMG>.

Ποιο συγκεκριμένα για να επιλέξουμε τι είδους στοίχιση θα έχει το κείμενο θα πρέπει στον κώδικα να εισάγουμε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι τιμές είναι TOP , MIDDLE , BOTTOM. Η τιμή TOP έχει στοίχιση προς τα πάνω, η τιμή MIDDLE έχει στοίχιση στο κέντρο, η τιμή BOTTOM έχει στοίχιση προς τα κάτω.

Π.χ.
<P><ΙΜG SRC="eikona.jpeg" ALIGN="TOP">Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πως γίνετε η στοίχιση κειμένου </Ρ>
Το κείμενο θα βγει δίπλα στην εικόνα με στοίχιση προς τα πάνω.

Υπάρχουν όμως κι οι τιμές TEXTTOP , ADSMIDDLE , ABSBOTTOM που κάνουν την ίδια δουλειά με τις τιμές TOP , MIDDLE , BOTTOM απλά δεν υποστηρίζονται απ όλους τους αναγνώστες ιστοσελίδων.

Σχόλια