Πως μπορώ να ορίσω τις διαστάσεις μιας εικόνας

Ο λόγος που αλλάζουμε τις διαστάσεις μιας εικόνας είναι για αν έχει πάντα το ικανοποιητικό αποτέλεσμα κι να είναι σωστά εμφανίσιμη η εικόνα με το κείμενο αν υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι ωραία μια ιστοσελίδα που έχει όλες τις εικόνες της μεγάλες γιατί αν υπάρχουν εικόνες σ' ένα κείμενο τότε δε θα είναι ωραίο εμφανισιακά γιατί θα είναι μεγάλε οι εικόνες κι θα υπάρχει μεγάλο κενό στο κείμενο.

Για να ορίσουμε τις διαστάσεις μιας εικόνας χρησιμοποιούμε την ιδιότητα WIDTH , HEIGHT στην εντολή <IMG>.Η WIDTH ορίζει το πλάτος της εικόνας ενώ η HEIGHT ορίζει το ύψος της εικόνας.

Π.χ.
<IMG SRC="eikona.jpeg" WIDTH="159" HEIGHT="196">Το πλάτος της εικόνας μειώθηκε κατά 159 κι το ύψος της 196.

Σχόλια