Πως μπορώ να προσθέσω κενά γύρω από μια εικόνα

Όταν προσθέτουμε κενά γύρω από μια εικόνα αυτό βελτιώνει την ολική εμφάνιση της ιστοσελίδας εκτός αυτού κάνουν πιο εύκολο το διάβασμα αλλά κι δείχνουν πιο ωραίες δυο ή παραπάνω εικόνες όταν έχουν κενά γιατί δεν φαίνονται σαν μια.Για να προσθέσουμε κενά σε μια εικόνα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα HSPACE στην εντολή <IMG>, αυτή η ιδιότητα μας επιτρέπει να προσθέσουμε κενό χώρο αριστερά κι δεξια από μια εικόνα, ενώ για να προσθέσουμε κενό χώρο πάνω κι κάτω από μια εικόνα χρησιμοποιούμε την ιδιότητα VSPACE.

Π.χ.
<Ρ><ΙΜG SRC="eikona.jpeg" ALIGN="LEFT" HSPACE="20" VSPACE="20"> Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πως μπορούμε να βάλουμε κενά σε μια εικόνα.</Ρ>

Αυτό προσθέτει σε μια εικόνα κενό χώρο.

Σχόλια