Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα σε μια λίστα

Ο λόγος που χρησιμοποιούμε εικόνες σε μια λίστα αντί για κουκκίδες είναι για να υπάρχει στην ιστοσελίδα μας μια εντυπωσιακή λίστα,όμως θα πρέπει οι εικόνες να είναι μικρές για να φαίνεται ωραία η λίστα. Ο κώδικας αυτής της λίστας είναι διαφορετικός από τους άλλους.

Π.χ.
<UL><BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10"> HTML
<BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10">HEAD
<BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10"> TITLE
<BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10"> BODY
</UL>


Εάν θέλουμε να καθορίσουμε τη στοίχιση της εικόνας θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα ALIGN στην εντολή <IMG> με τιμές το TOP , MIDDLE , BOTTOM.

Π.χ.
<UL><BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10" ΑLIGN="MIDDLE"> HTML
<BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10" ΑLIGN="MIDDLE">HEAD
<BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10" ΑLIGN="MIDDLE"> TITLE
<BR><IMG SRC="eikona.jpeg" HSPACE="10" ΑLIGN="MIDDLE"> BODY
</UL>


Oι εικόνες στη λίστα έχουν στοίχιση στο μέσον του κείμενου.

Σχόλια