Με ποιο τρόπο θα δώσουμε έμφαση σ' ένα κείμενο

Δίνουμε έμφαση σ' ένα κείμενο όταν θέλουμε να το ξεχωρίσουμε για κάποιο λόγο είτε είναι ένας αριθμός είτε κάποιο όνομα κλπ. Για να δώσουμε έμφαση σ' ένα κείμενο χρειάζεται μόνο να είναι το κείμενο μας ή έστω κι μια λέξη από το κείμενο μας με διαφορετική εμφάνιση δηλαδή να είναι πιο έντονα τα γράμματα ή να είναι υπογραμμισμένα κλπ.

Πιο αναλυτικά οι εντολές που δίνουν στο κείμενο έμφαση είναι:

Η εντολή <Β> κάνει το κείμενο έντονο.

Π.χ.
<Β> Αυτό είναι ένα blog για την HTML </Β>. 
Θα φαίνεται " Αυτό είναι ένα blog για την HTML."


Η εντολή <I> κάνει το κείμενο πλάγιο.
Π.χ. <Ι> Αυτό είναι ένα blog για την HTML </Ι>." Θα φαίνεται Αυτό είναι ένα blog για την HTML."

Η εντολή <U> κάνει το κείμενο υπογραμμισμένο.
Π.χ. <U> Αυτό είναι ένα blog για την HTML </U>." Θα φαίνεται Αυτό είναι ένα blog για την HTML."
Η εντολή <STRIKE> βάζει στο κείμενο μια γραμμή.
Π.χ. <STRIKE> Αυτό είναι ένα blog για την HTML </STRIKE>. 
" Θα φαίνεται Αυτό είναι ένα blog για την HTML."
Y.Γ. Θα πρέπει να προσέχετε όταν βάζετε την υπογράμμιση γιατί κάποιος χρήστης μπορεί να το περάσει σε σύνδεσμο που δε λειτουργεί.

Σχόλια