Πως να δημιουργήσω μια νέα παράγραφο

Οι παράγραφοι σ' ένα κείμενο μας βοηθάνε για να βελτιώσουμε τη διάταξη κι την αναγνωρισιμότητα της σελίδας, ορίζοντας μεγάλες ενότητες κειμένου.

Για να δημιουργήσουμε σ' ένα κείμενο μια παράγραφο, γράφουμε μπροστά από το κείμενο  την εντολή <P> κι στο τέλος του κειμένου </P>

Π.χ.
<P> Αυτό είναι ένα blog για την ΗΤΜL </P>

Εάν θέλετε να υπάρχει στοίχιση στην παράγραφο (αριστερά,δεξιά,κέντρο) τότε γράφετε μέσα στην εντολή <P> την ιδιότητα ALIGN

Η σύνταξη της είναι: <P ALIGN="?"> που το ερωτηματικό είναι: ή left ή center ή right ή justify.Ανάλογα πως θέλετε να είναι η παράγραφος σας.

Π.χ.
<P ALIGN="center"> Αυτό είναι ένα blog για την ΗΤΜL </P>. 
Η παράγραφος θα είναι στο κέντρο.

Στην περίπτωση που θέλω μέσα στη παράγραφο να είναι κάποιες λέξεις στην ίδια σειρά κι να μην πηγαίνουν από κάτω,τότε μέσα στο κείμενο της παραγράφου θα γράψω τον κωδικό <NOBR>

Π.χ
<P ALIGN="center"> Αυτό είναι ένα blog για την ΗΤΜL. Η ΗΤΜL ειναι <NOBR> μια γλώσσα υπολογιστών </NOBR> που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων.</P>.
Το κείμενο "μια γλώσσα υπολογιστών" θα είναι στην ίδια γραμμή.

Υ.Γ. Δεν έχει σημασία αν είναι κεφαλαία ή μικρά τα γράμματα.

Σχόλια